02/44 12 50000359 2 441250000359 2 44125001220 София, кв. Военна Рампа ул. "професор Иван Георгов 3"3 Professor Ivan Georgov Str., Complex Voenna Rampa, 1220 Sofia, Bulgaria Prof. Ivan Georgov Str. 3, Stad. Voenna Rampa, 1220 SF, BG
Изберете страница

U5_3 Пиролиза на метални детайли

Описание

Разполагаме с пещ за пиролиза на холандската фирма PYROX, в която се обработват детайли с размери до 1200х1400х1600 мм. Почистваме превъзходно боя от стари или замърсени детайли с прахово покритие, куки за прахово боядисване или други частично корозирали части със специална форма като части за екструдери и шприцове, стари електродвигатели и други.

Пиролизата е сложен процес на термична деструкция, включващ както реакции на разлагане на изходните отпадъци, така и вторични реакции, в които участват продуктите на разлагането. Вследствие на това от отпадъците се отделя смес от пари и газове, които се изгарят с вторична горелка.

Върху процеса пиролиза влияят следните параметри: скорост на нагряване, температура, налягане, използван катализатор, вид на използвания реактор/котел

Форма за запитване/поръчка

* Попълнете формата за запитване или поръчка. Ние ще се свържем с вас при първа възможност.


    Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на запитването

    Лице за контакт