02/44 12 50000359 2 441250000359 2 44125001220 София, кв. Военна Рампа ул. "професор Иван Георгов 3"3 Professor Ivan Georgov Str., Complex Voenna Rampa, 1220 Sofia, Bulgaria Prof. Ivan Georgov Str. 3, Stad. Voenna Rampa, 1220 SF, BG
Изберете страница

Представяне на Евро-проект

май 30, 2017

На 30 май в конферентната зала на „МАУС-ПС“ ЕООД (гр. София, ул. „Проф. Иван Георгов“ 3) от 11.00 ч. се проведе пресконференция за представяне на проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Маус-ПС“ ЕООД“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. По проекта се предвижда да бъде закупено ново оборудване, което ще повиши производителността, приходите от износ на продукция, както и да се осигури по-добра ресурсна ефективност и ефикасност. Бенефициент е фирма „МАУС-ПС“ ЕООД.

По време на събитието бяха представени целите, сроковете и етапите за реализацията на предвидените дейности по проекта, финансирането и екипа, отговорен за осъществяването на проекта. Беше презентиран и първият доставен автоматичен абкант за огъване на ламарина модел SPB Evolution UD 4000/3.0.

На конференцията присъстваха техническият екип, реализирал проекта, представители на фирмите Маус-ПС ЕООД, Маус Принт ООД, Винил Арт, Перформа, Джусита Дес, Дякови Инвест и други, както и представител на финансиращия орган Уникредит Булбанк АД г-н Жан-Антоан Гаттас.

Галерия