02/44 12 50000359 2 441250000359 2 44125001220 София, кв. Военна Рампа ул. "професор Иван Георгов 3"3 Professor Ivan Georgov Str., Complex Voenna Rampa, 1220 Sofia, Bulgaria Prof. Ivan Georgov Str. 3, Stad. Voenna Rampa, 1220 SF, BG
Изберете страница

Новини

На 07.12.2022 год. беше подписан договор № – 13ИФ-02-8/07.12.2022

На 07.12.2022 год. беше подписан договор № – 13ИФ-02-8/07.12.2022

На 07.12.2022 год. беше подписан договор № – 13ИФ-02-8/07.12.2022 между ИАМСП и Маус-ПС ЕООД в партньорство с Маус Принт ООД за изпълнение на проект „Иновативни светещи фасадни щори тип „капандури“ за хотели и административни сгради – нова архитектурна реалност в градската среда“ по 13 сесия на НИФ

повече информация
Представяне на Евро-проект

Представяне на Евро-проект

На 30 май в конферентната зала на „МАУС-ПС“ ЕООД (гр. София, ул. „Проф. Иван Георгов“ 3) от 11.00 ч. се проведе пресконференция за представяне на проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Маус-ПС“ ЕООД“.

повече информация