02/44 12 50000359 2 441250000359 2 44125001220 София, кв. Военна Рампа ул. "професор Иван Георгов 3"3 Professor Ivan Georgov Str., Complex Voenna Rampa, 1220 Sofia, Bulgaria Prof. Ivan Georgov Str. 3, Stad. Voenna Rampa, 1220 SF, BG
Изберете страница

На 21.06.2107 се проведе информационен ден

авг. 16, 2017

На 21 ЮНИ 2017 година в конферентната зала на „МАУС-ПС“ ЕООД гр.София, кв. Военна рампа, ул. Проф. Иван Георгов № 3 от 10.00 часа, се проведе информационен ден, на който беше представено изпълнението на дейностите по проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

На събитието присъстващите заинтересувани лица имаха възможност да се запознаят с изпълнението на дейностите по проекта, както и с екипа, отговорен за неговото осъществяване. Бяха раздадени и сертификати на операторите на машините, закупени по проекта.

Проектът „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „МАУС-ПС“ ЕООД“, е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.