Новини

МАУС-ПС ЕООД СЕ РЕСЕРТИФИЦИРА ПО СТАНДАРТА ISO

Маус-ПС ЕООД изпълни успешно процеса по сертифициране съобразно изискванията на международните стандарти ISO.

В следствие на проведения одит са събрани доказателства, че изискванията на стандартите EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2015, EN ISO 50001:2011 са изпълнени.

 

EN ISO 50001:2011

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2008Зарежда се