ERP система

     В сътрудничество с водеща софтуерна фирма Маус-ПС е разработила, внедрила и използва система за единно планиране и използване на ресурсите - MouseERP.
     Системата съчетава опита от дългогодишна реална мениджърска практика в производствени фирми с модерните технологии и резултатът е ефективен и функционален инструмент. Маус-ПС има ексклузивните права върху него, включително и правата на дистрибуция, модификация и внедряване.


Зарежда се